Партньори

Координатор

Институт Перспективи

Сдружение „Институтски перспективи” е образователна институция в обществена полза, посветена на прилагането на европейските интеграционни политики в България за разработване и внедряване на иновативни методи в областта на ПОО и училищното образование, с прилагане на крекативни методи и внедряване на социално предприемачество. Ние сме посветени на развитието на иновативни образователни ресурси и адаптиране на обучителни материали за интеграция на малцинствата, приобщаващо образование за хора със специални потребности и опазване на културно, историческо и природно наследство. Задачата ни е да окажим голямо влияние върху устойчивото развитие на селските райони, като привличаче студенти от университети от цял свят да прекарат стажовете си в организиране на обучителни дейности в населени места с младежи в неравностойно положение чрез прилагане на специално за целта разработена от нашите експерти програма. Институт Перспективи е член на: - Консултативния комитет по европейски младежки политики с представители от 10 министерства. - Обществен младежки съвет към Министерството на младежта и спорта на Република България. Нашите образователни материали са публикувани в научното списание „ПЕРСПЕКТИВИ”, сборник от академични статии за научни изследвания и образователни ресурси в сферата на формално и неформалното образование, европейските ценности, културното многообразие, устойчивото развитие, предприемачеството.

FEMXA FORMACIÓN S.L.U

The company is specialized in consulting and training for employment, addressed to companies, public administration, consulting, professional offices, training centers, and individuals, with 20 years of experience in the development and implementation of training plans in different business sectors in Spain and Latin America. In order to increase the competitiveness of organizations, employability, and professional qualification of people, Femxa provides tailored comprehensive training solutions, from the analysis of the training needs of individuals, organizations or public administration, to the design of the training plan that provides the specific solutions to these needs, through the development of materials and didactic means, the selection of teaching experts or advisors in the teaching process, the delivery of training activities, conferences, coaching sessions, workshops, conferences, et al. It has: designed and implemented more than 1.300 training projects, trained more than 550.000 students: self-employed, workers and unemployed; taught more than 16.500 face-to-face courses in training projects; provided more than 13 million hours of online training, with its own methodology; implemented several Dual FP schools in large Spanish companies: coordinated the development of more than 400 face-to-face and e-learning projects, training workers from all over Spain, as well as staff from corporations and universities in Mexico, Peru, Colombia and Romania; carried out consulting, virtualization and e-learning platform services for large institutional and corporate clients, such as Inditex, Walmart, Bosch, Bayer, Nestle, Easter, BorgWarner,etc. The company has wide expertise in delivering training actions for vulnerable groups: it has trained more than 64.000 unemployed (40.000 over 45), more than 11.000 people with migrant background and more than 2.200 disabled persons. It has trained as well more than 15.800 young people under 30 years of age, within the Youth Employment Strategy.

CSI ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ LTD

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научни изследвания и развитие, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации,което може да доведе до положителна промяна в местния, националния, регионален и глобален контекст. Убеждението на CSI е, че четирите стълба на Социално взаимодействие, образование, развитие и икономическа рационализация в съчетание с фундаментално здрави и устойчивите решения, както и прекъсването на рационализираните решения на системни социални проблеми могат да доведат до творчески решения, които оказват влияние върху значителна промяна в социалната структура на всяко общество, с особен акцент върху младите поколения. CSI работи в тясно сътрудничество за справяне с пазарни, социални и културни предизвикателства с правителства, местни административни агенции, граждански общества, професионални съюзи, младежки организации и образователни институции. Ние идентифицираме и адресираме системни предизвикателства чрез изследвания, основани на доказателства, внедряване на нови технологии и развитие на глобални, национални, регионалните и местните решения, като отчитат местната екосистема, културната динамика, отговарят на заинтересованите страни. В механизмите за обратна връзка и социалният и технологичният напредък, който насърчаваме, ни позволяват сигурност да поддържаме връзки с нашите заинтересовани страни и непрекъснато да актуализираме нашите програми и инициативи. Екипът на CSI е съставен от опитни изследователи, преподаватели, обучители, социални предприемачи, младежки работници, ръководители на проекти, учители и експерти по цифрова трансформация. В този контекст CSI използва способността и капацитета на членовете си за идентифициране на социални нужди, проектиране и прилагане на адаптирани инициативи за осигуряване на устойчив растеж. Областите на експертиза са в областите на образование и обучение, пазара на труда, устойчиво развитие, образователни технологии, социално предприемачество, управление на проекти, валидиране на продукти и осигуряване на качеството. CSI може да достигне до повече от 10 000 професионалисти в световен мащаб чрез своята база данни с контакти и повече от 20 000 експерти чрез своите социални медийни мрежи.

LIMERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

TUS – shared values and proactive thinking At TUS we have a clear focus on meeting the evolving needs of society and industry through applied learning and innovative thinking. By putting the individual needs of our students front-and-centre, we prioritise accessibility and opportunity for all. When we combine this student-first philosophy with next-generation thinking, we can help drive our region forward through education, research, and commercial collaboration. Our Story TUS is a multi-campus university spread across six colleges throughout Ireland’s Midwest and Midlands region. With principal campuses at Limerick and Athlone, we benefit from an already strong and vibrant history of education and learning in the wider region, and look forward to playing our part in sustaining and enhancing this identity for generations to come. By providing a healthy supply of high-quality graduates and an additional focal point for growth and innovation, we can help regional development take a big step forward. And for our nation, a technological university in the heart of Ireland adds a new dimension to education in our country, demonstrating a commitment to shared values like inclusivity, accessibility, and supportiveness.

Our continuous focus on partnership, innovation and staying agile shows we understand the importance of working with key stakeholders across industry and society. And with more than 14,000 students enrolling in hundreds of courses every year across four counties, our story has only just begun. It has: designed and implemented more than 1.300 training projects, trained more than 550.000 students: self-employed, workers and unemployed; taught more than 16.500 face-to-face courses in training projects; provided more than 13 million hours of online training, with its own methodology; implemented several Dual FP schools in large Spanish companies: coordinated the development of more than 400 face-to-face and e-learning projects, training workers from all over Spain, as well as staff from corporations and universities in Mexico, Peru, Colombia and Romania; carried out consulting, virtualization and e-learning platform services for large institutional and corporate clients, such as Inditex, Walmart, Bosch, Bayer, Nestle, Easter, BorgWarner,etc. The company has wide expertise in delivering training actions for vulnerable groups: it has trained more than 64.000 unemployed (40.000 over 45), more than 11.000 people with migrant background and more than 2.200 disabled persons. It has trained as well more than 15.800 young people under 30 years of age, within the Youth Employment Strategy.

Lascò srl a socio unico

Lascò е иновационна компания, основана през 2013 г., за да насочва хората и организациите към иновациите и дигиталната трансформация. Компанията е специализирана в разработването на иновативни проекти, продукти и решения в рамките на организации. През годините е разработен ERP, софтуер за управление, приложения, електронна търговия и пазари, платформи, базирани на технологията Blockchain и базирани на AI системи за маркетингова автоматизация и анализ на данни, както и методологии и инструменти за извършване на проекти за иновации и дигитална трансформация за компании и институции за образование и обучение.