За нас

Научете повече за нас

Проектът PI-VET: Подем в иновациите в профисионалното образоване ще продължи от януари 2022г. до юли 2024г.

Новите технологии, новите бизнес модели, дигитализацията, изкуственият интелект, демографските и климатичните промени и икономическата криза, причинена от COVID-19, изискват гъвкави решения за новите предизвикателства пред системите на ПОО, с подходящи методологии за насърчаване на устойчивостта и отзивчивостта към променящите се нужди на обществото и пазара на труда. Доставчиците на ПОО играят основна роля в тези дейности. Висококачественото и иновативно професионално образование и системите за обучение предоставят на хората умения за работа, личностно развитие и гражданска инициативност, които им помагат за адаптиране и постигане на дуално обучение, дигитализация и преход към утвърждаване на „Зелената сделка “, при справяне с извънредни ситуации и икономически сътресения, като същевременно се подкрепя икономическият растеж и социалното сближаване. В този контекст PI-VET възнамерява да предостави на учителите и обучителите в ПОО иновативна методология и инструменти за съвместно създаване с техните учащи и външни заинтересовани страни на учебни програми, които са приобщаващи, дигитални, зелени и отговарящи на нуждите на обществото и пазара на труда.

Objectives

Основни цели на проекта:

IO1

Да се създаде иновативна методология и инструменти, които да позволят на доставчиците на ПОО да създават съвместно с учащите се и външни заинтересовани страни учебни програми, които включват приобщаващи, цифрови и зелени практики и които отговарят на нуждите на обществото и пазара на труда. Дейностите на 7-те работни пакета (РП) са готови да постигнат уникален модел на съвместни разработки за ПОО.

IO2

Да се дигитализира обучението за ПОО за обучители, като им се предоставят не само инструменти, но и методологии, насоки и платформи, които да се използват в ежедневна работа и сътрудничество.

IO3

Да се насърчи участието на всички заинтересовани страни, които се интересуват от иновациите и качеството в ПОО на национално и международно ниво (например компании, институции и политици, организации, представляващи бизнеса, центрове за ПОО, студенти, семейства, НПО, младежки работници, обучители, бизнес и т.н.), за да оформят предоставянето на ПОО чрез платформа за виртуално сътрудничество и инструмент за публично класиране.

Outputs

Резултати от проекта

PR1

Методология за програми за устойчиво обучение

PR2

Учебни програми за устойчиво обучение за трайни знания

PR3

Платформа PI-VET

PR4

Инструмент за класиране

Целеви групи

Обучители в ПОО

(учители, обучители, наставници, ментори, треньори)